Опубліковано

Екзамен на знання румунської мови на рівні В2 в ІДГУ

Запрошуємо бажаючих підтвердити рівень своїх знань з іноземної (румунської або болгарської) мови на рівні В2

У вересні 2018 року в Центрі неперервної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету за підтримки Інформаційного центру Румунії при ІДГУ вперше було проведено екзамен на знання іноземної (румунської) мови на рівні В2. У результаті всі, хто екзаменувався, успішно впоралися із завданнями й підтвердили свої знання з румунської мови на рівні В2.

Рішення вченої ради Ізмаїльського державного гуманітарного університету щодо проведення іспитів з іноземної мови (румунської та болгарської) та видачу відповідних сертифікатів для присвоєння вчених звань професора і доцента підтримав Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України (лист №6.1-723 від 21 червня 2018 року).

Запрошуємо бажаючих підтвердити рівень своїх знань з іноземної (румунської або болгарської) мови на рівні В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань)!

Дирекція Центру неперервної освіти