Екзамен на знання румунської мови на рівні В2

3,000.00грн

Опис

На основі ліцензії та сертифікатів про акредитацію на підготовку фахівців з вищою освітою зі спеціальності “Філологія”  (румунська мова) в Центрі неперервної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету проводяться іспити з румунської мови і видаються сертифікати про рівень володіння румунською мовою на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Лист департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України № 6.1-723 від 21.06.2018