Екзамени на знання мов

На основі ліцензії спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (наказ МОН України від 24. 04. 2019 р. №356-л) в Центрі неперервної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету з 01 вересня 2019 року проводяться іспити на знання української мови для осіб, які претендують на державну службу, та видаються відповідні сертифікати.

На основі ліцензії та сертифікатів про акредитацію на підготовку фахівців з вищою освітою зі спеціальності “Філологія” (румунська мова; болгарська мова) в Центрі неперервної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету проводяться іспити з румунської та болгарської мов і видаються сертифікати про рівень володіння іноземною мовою на рівні B2 відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти.

Відображаються усі з 2 результатів

Відображаються усі з 2 результатів