Прагматичні проблеми перекладу

1,400.00грн

Опис

Під час вивчення курсу слухачі зможуть свідомо уникати буквалізмів, відшуковувати в текстах складні граматичні явища й конструкції, власні імена, назви, ідіоматичні та усталені вирази, одиниці інтернаціональної та безеквівалентної лексики (реалії суспільно-політичного, економічного, культурного життя тощо) та застосовувати письмово й усно адекватні варіанти їх відтворювання мовою перекладу згідно з сучасними вимогами і стандартами.

Курс є важливим  у системі професійної підготовки перекладачів. Він має на меті підготувати фахівців, що володіють знаннями, вміннями та навичками в галузі письмового і усного перекладу ділового мовлення з іноземної мови рідною і з рідної мови іноземною. Відпрацьовуються основні різновиди перекладу як виду комунікативної діяльності: усний переклад, письмовий переклад текстів ділової тематики. В цьому курсі вивчається ділова лексика, синтаксичні структури ділового мовлення, стійкі словосполучення, мова ділових паперів та зразки ділової документації іноземною мовою, основні правила орфографії і пунктуації. Розвиваються знання, навички та вміння роботи перекладача в різних її аспектах.