HR-менеджмент (діагностика професійної придатності)

1,400.00грн

Опис

Курси «HR-менеджмент» – це комплексна професійна підготовка менеджерів з добору кадрів та управління персоналом. Основна частина курсу присвячена основам кадрової роботи на виробництві та проблемам мотивації персоналу. Слухачі вчаться розробляти трудові договори та посадові інструкції. На курсах вивчається комплекс психодіагностичних методик, спрямований на пошуки та добір персоналу. Передбачено  проходження  авторського психотренінгу «Мотиваційне управління».

На курсах передбачене вивчення тем:

  • стратегічне управління людськими ресурсами;
  • головні сучасні тенденції в HRM;
  • шляхи побудови успішного співробітництва HR-менеджера із керівництвом компанії;
  • планування людських ресурсів, добір та адаптація персоналу;
  • навчання та розвиток персоналу; управління талантами;
  • мотивація персоналу; управління результативністю;
  • оцінка персоналу;
  • корпоративна культура; HR-бренд.