Французька мова для міжнародних іспитів (DELF/DALF)

1,400.00грн

Опис

Кафедра романських мов та перекладу пропонує курси для підготовки до складання міжнародних сертифікованих іспитів DELF/DALF. Наявність цих сертифікатів є необхідною умовою при вступі до вищих навчальних закладів Франції та франкомовних країн.

Відрізняються ці іспити один від одного лише за рівнем складності. Іспит DELF — загальний мовний іспит, який передбачає базовий рівень володіння мовою, тоді як DALF — це іспит підвищеної складності, і для того щоб його успішно скласти, необхідно мати просунутий рівень.

Обидва іспити були розроблені Міністерством освіти Франції в 1985 році. Нині контроль якості їх проведення здійснює одна із державних освітніх установ у Парижі — Центр Міжнародної Освіти — CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques). DELF і DALF офіційно визнані як Міністерством освіти Франції, так і Європейською Радою Іноземних Мов.

Сертифікати, які отримує кандидат у разі успішного складання іспитів, визнаються в усьому світі та діють протягом життя. Крім того, вони дають право вступу до будь-якого французького університету без складання мовного тесту.

Головне завдання курсу – опанування іншомовними мовленнєвими навичками (читання, усного та писемного, діалогічного та монологічного мовлення).

Тексти, завдання спираються на автентичні документи, які є джерелом лінгвокраїнознавчої інформації та спонукають до порівняння французьких і українських реалій.