Французька мова

1,400.00грн

Опис

Курси гармонійно поєднують надбання навичок усного і письмового мовлення, розуміння усної та письмової мови, вивчення граматики, розширення словникового запасу, знайомство з культурними особливостями та звичаями Франції. Єдиною мовою спілкування під час занять є французька.

Головним завданням курсу є засвоєння різних видів мовленнєвої діяльності, як письмової, так і усної, в рамках літературної норми.

Завданням курсу є вивчення лексичних та граматичних структур. Курс також покликаний сформувати вміння та навички усного й писемного мовлення, навчити використовувати набуті знання. Основна увага приділяється комунікативному, ситуативному і текстуальному підходам.

Наприкінці терміну навчання слухачі курсу

повинні знати:

– основні правила вимови та граматики французької мови;

– необхідний для спілкування словниковий запас;

– культурологічні особливості спілкування на побутовому та діловому рівнях;

повинні вміти:

– розуміти тексти загальноосвітнього та науково-технічного змісту;

– вільно і правильно спілкуватися французькою мовою (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-синтаксичних, граматичних норм) у різних ситуаціях, головним чином, у ситуаціях професійного спілкування;

– використовувати набутий розмовний та письмовий мінімум науково-технічної та ділової лексики.