Для вступу на ОС "Магістр"

Слухачі, які успішно закінчили підготовчі курси з іноземної мови на базі Центру неперервної освіти ІДГУ, мають можливість додатково отримати від 0 до 5 балів при вступі на спеціальності 053 Психологія і 032 Історія та археологія; при вступі на інші спеціальності – від 0 до 20 балів.

Showing all 3 results

Showing all 3 results