Про Центр неперервної освіти

Центр був утворений у лютому 2015 року на базі Центру довузівської підготовки та післядипломної освіти.

Центр займається довузівською підготовкою громадян України та іноземних громадян до вступу в ІДГУ й інші вищі навчальні заклади України, перепідготовкою спеціалістів зі спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), наданням додаткових платних освітніх послуг у вигляді курсів понад обсяги, встановлені навчальними планами, а також проведенням курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти.

Категорії

Новинки

Часто цікавляться